KezdőlapÖtletekTalajegészségügy, újabb bukás az EU-ban

Talajegészségügy, újabb bukás az EU-ban

10. április 2024-én az Európai Parlament első olvasatban jóváhagyta a talaj-egészségügyi ellenőrzésről szóló irányelvre irányuló törékeny javaslatot.Talajfelügyeleti törvény). (1) Óriási visszalépés az Európai Parlament korábbi határozataihoz és az Európai Bizottság által 2021-ben előterjesztett talajvédelmi stratégiához képest (2,3).

1) Európai talajok, kiterjedt degradáció

Az európai talajok 60-70%-a degradált állapotban van, az urbanizáció és a vízszigetelés (vagyis mesterséges vízzáró anyagokkal, pl. beton vagy aszfalt burkolat), valamint az intenzív mezőgazdasági rendszerek miatt. Valójában a mezőgazdasági talajok 90%-a leromlott állapotban van, ami veszélyezteti a termőképességüket.

Leromlott talajok nem tudnak többé biztosítani a mezőgazdaság, az emberek és a környezet számára létfontosságú ökoszisztéma-szolgáltatásokat. Vagyis biztonságos és tápláló élelmiszer biztosítása, víztisztítás, szén tárolása, élőhely biztosítása a biológiai sokféleség számára, a szélsőséges időjárási események hatásainak csökkentése.

Veszteség Az ökoszisztéma-szolgáltatások költsége európai szinten mintegy 50 milliárd euró/év. (4)

2) Talaj egészsége, szó a szélben

Az Európai Unió különféle kötelezettségeket vállalt a talaj egészségének védelme érdekében. Végül, de nem utolsósorban az ENSZ Agenda 2030 Fenntartható Fejlődési Céljai, amelyek magukban foglalják a nulla éhezést (SDG 2), a tiszta vizet (SDG 6), az éghajlati fellépést (SDG 13), az életet a szárazföldön (SDG 15).

La Biodiverzitási stratégia a talajerózió csökkentésére, termékenységének védelmére és a szervesanyag-tartalom növelésére irányuló erőfeszítések fokozását is előrevetítette. Csak hogy minden megvalósítás nélkül maradjon.

A szavaktól a tettekig, a Talajstratégia egy egyszerű monitoringtervvé degradálódik, amelyet első olvasatban a Parlament legutóbbi plenáris ülésén, gyenge többséggel (336 szavazattal, 242 nemmel és 36 tartózkodással) fogadtak el. A tagállamoknak a 2050-re vonatkozó vagy a közbenső célok elérésére vonatkozó kötelezettség nélkül.

3) Monitoring

A követés A talaj egészségét a tagállamoknak kell elérniük, miután a területet az éghajlati viszonyok, a földhasználat vagy a talajborítás alapján minimális számú talajkörzetre osztották fel (4. cikk). Minden körzetben illetékes hatóság kijelölése.

Az irányelv néhány talajleírót is meghatároz, hogy lehetővé tegye az adatok összehasonlítását. Ezeket a leírókat az irányelv I. melléklete sorolja fel, és az egészségre, a foglalkoztatásra és a talajszennyezésre vonatkoznak. A tagállamoknak képesnek kell lenniük további leírók létrehozására a Bizottság tájékoztatásával (7. cikk).

4) Mérések

Tagállamok feladata a mintavételi helyek meghatározása az irányelvi rendszer II. mellékletének A. részében található jelzések alapján. Ezután végezze el a mintavételt és a „leírók” mérését.

Az első mérések az irányelv hatálybalépésétől számított 4 éven belül kell végrehajtani. 5 évente meg kell ismételni (8. cikk).

A földek azok, akik megfelelnek az I. melléklet A. és B. részében meghatározott kritériumoknak, „egészségesnek” tekinthetők. Ezzel szemben, ha e kritériumok közül egy sem teljesül, a talaj „egészségtelennek” minősül (9. cikk).

5) Intézkedések a fenntartható talajgazdálkodás érdekében

4 éven belül a szöveg hatálybalépésétől kezdve a tagállamok vállalják, hogy elfogadják legalább az irányelv 10. cikkében felsorolt ​​intézkedéseket. Azt jelenti:

  • meghatározza mind a regenerációs, mind a fenntartható földgazdálkodási gyakorlatokat, valamint azokat, amelyek negatívan befolyásolják a talaj egészségét, és ezért be kell tiltani
  • a fenntartható földgazdálkodás hosszú távú előnyeinek tudatosítása, valamint a holisztikus földgazdálkodási koncepciók kutatása és megvalósítása
  • rendelkezésre bocsátani a fenntartható talajgazdálkodás megvalósításához rendelkezésre álló finanszírozás feltérképezését.

6) Szennyezett helyek

L'Europa ismét egy lépést tesz hátra, és a tagállamokra bízza az „emberi egészséget és környezetet fenyegető elfogadhatatlan kockázat” meghatározását. Így az irányelv hatálybalépésétől számított 4 éven belül:

– A tagállamok kockázatalapú megközelítést alakítanak ki a szennyezett területek azonosítására és kezelésére, hogy a helyek emberi és környezeti egészségét fenyegető kockázatokat „elfogadható szinten” tartsák.

– az egyes telephelyekért felelős hatóságok meghozzák az irányelv V. mellékletében felsoroltak közül a megfelelő intézkedéseket a fent említett kockázatok elfogadható szintre emelésére.

7) A következő törvényhozásnak

A szöveg A Parlament által jóváhagyott szavazás a Tanács elé kerül júniusra. A közelgő választások után visszatérni az új Európai Parlamentbe. A civil társadalom csalódottsága erős, és ennek a földpusztulástól szenvedő gazdálkodóknak is ilyennek kell lennie.

"Egy direktíva amely arra kötelezi az uniós országokat, hogy először kövessék figyelemmel, majd értékeljék a területükön lévő összes talaj egészségügyi állapotát; de jócskán gyengült a 2030-as talajstratégiában megfogalmazott célokhoz képest. Két évvel ezelőtt az EU Bizottság tulajdonképpen egy Talaj-egészségügyi Törvény előterjesztéséről beszélt, amelyet azonban már megjelenésekor Talaj-felügyeleti Törvényvé kicsinyítettek. Nagyon örvendetes tehát egy olyan irányelv, amely közös talaj-megfigyelési keretrendszert dolgoz ki, de sokkal többet kell tenni annak érdekében, hogy megkíséreljenek minden lehetséges intézkedést végrehajtani a talaj egészségének hatékony javítása érdekében.(Damiano Di Simine, Legambiente, talajkezelő). (5)

8) A talaj integritása és egészsége, mik a kilátások?

A talajok integritása kulcsfontosságú a mezőgazdaság és az európai lakosság számára, és továbbra is fenyegeti a pénzügyi érdekeket előnyben részesítő politikák, ahol:

  • sem az Európai Unió, sem Olaszország eddig nem vezetett be kötelező tilalmat a földhasználatra, amelyet továbbra is felfalnak az új épületek, valamint a szél- és fotovoltaikus rendszerek telepítésére (6)
  • a Bizottság és az Európai Parlament – ​​a most végi jogalkotó testületben – nem követte nyomon a talaj helyreállítására, a biológiai sokféleségre és a mezőgazdaság ellenálló képességére irányuló kezdeményezéseket(7).

Dario Dongo – a #PaceTerraDignità mozgalom jelöltje a 8. június 9-2024-i olaszországi választásokon – az Európai Parlamentben is igyekszik folytatni az ezekben és más kérdésekben évek óta vívott harcokat, a program már megosztott.

Dario Dongo és Alessandra Mei

Megjegyzések

(1) Európai Parlament. Az Európai Parlament 10. április 2024-i jogalkotási állásfoglalása a talajfelügyeletről és az ellenálló képességről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (talajmonitoringról szóló törvény) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0204_EN.html

(2) Dario Dongo, Alessandra Mei. A talajvédelem, az Európai Parlament kötelező érvényű szabályokat sürget. AJÁNDÉK (Nagy olasz élelmiszer-kereskedelem). 25.4.21

(3) Dario Dongo. Talajvédelem, 2030 stratégia. Az ABC. AJÁNDÉK (nagyszerű olasz élelmiszer-kereskedelem). 6.12.21

(4) Dario Dongo, Gabriele Sapienza. Olaszország, földhasználat és ökoszisztéma-szolgáltatások. ISPRA jelentés. AJÁNDÉK (nagyszerű olasz élelmiszer-kereskedelem). 8.11.23

(5) Legambiente. Az EU Parlament zöld utat ad a talajirányelvnek (Soil Monitoring Law). 11.4.24 https://www.legambiente.it/comunicati-stampa/via-libera-del-parlamento-ue-a-direttiva-sul-suolo-soil-monitoring-law/ 

(6) Dario Dongo. Földrablás, „agrár-szolárparkok” és szélturbinák. AJÁNDÉK (nagyszerű olasz élelmiszer-kereskedelem). 3.4.24

(7) Lásd Gabriele Sapienza, Dario Dongo korábbi cikkének 6. bekezdését. Talajok mikrobiális biodiverzitása Európában, elemzések és perspektívák. AJÁNDÉK (nagyszerű olasz élelmiszer-kereskedelem). 6.11.23

+ hozzászólások

Dario Dongo, jogász és újságíró, PhD nemzetközi élelmiszerjogból, a WIISE (FARE – GIFT – Food Times) és az Égalité alapítója.

Alessandra Mei
+ hozzászólások

Jogi diplomát szerzett a Bolognai Egyetemen, majd ugyanezen az egyetemen szerzett élelmiszerjog mesterképzést. Csatlakozzon a WIISE srl segélycsapatához az európai és nemzetközi kutatási és innovációs projekteknek szentelve magát.

Kapcsolódó cikkek

Friss cikkek

Legutóbbi megjegyzések

Fordít "